Tip li jeħel waħdu

Inġibu sħana u trankwillità lid-dinja

Soluzzjoni Awtomatika tat-Tbejjit